Založenie novej sročky aj s GDPR len za 229€


Založte si novú spoločnosť s.r.o. rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu

Objednávka

Virtuálne sídlo

Neplaťte zbytočne mesačný poplatok za virtuálne sídlo

Na internete nájdete obrovské množstvo ponúk na prenájom virtuálneho sídla Vašej spoločnosti. Spoločnosťami, ktoré prenájom virtuálneho sídla ponúkajú, ho prezentujú ako veľmi výhodný a dokonca ako „šetriaci náklady“. My prenájom virtuálneho sídla NEODPORÚČAME z viacerých dôvodov.

NEVÝHODY VIRTUÁLNEHO SÍDLA

Mesačné náklady na virtuálne sídlo - virtuálne sídlo náklady nešetrí, práve naopak

Mesačne Vás virtuálne sídlo vyjde cca 18€ - 40€ (t.j. 216€ - 480€ ročne).

Na internete síce sú ponuky cca 8€ - 20€ / mesačne. To je, ale cena len za základné služby, ktoré neobsahujú napr. také úplne nevyhnutné preposlanie listovej zásielky alebo jej naskenovanie. Za tieto služby "Navyše" si musíte priplatiť cca ďalších 10€ - 20€ mesačne.

Tým pádom Vás virtuálne sídlo vyjde mesačne cca 18€ - 40€ (t.j. 216€ - 480€ ročne).

Nedostupnosť Vašej pošty a právne následky prevzatia

Vaše zásielky preberá za Vás poskytovať virtuálneho sídla a prevzatím začína plynúť možná zákonná lehota záležitosti v tejto zásielke. Kedy sa k pošte dostavene Vy, je otázne a môže sa stať, že lehotu nestihnete.

Imidž schránkovej firmy

Mať sídlo a poštovú schránku spolu s ďalšími stovkami iných spoločností vytvára imidž schránkovej firmy, čo pôsobí negatívne na Vašich zákazníkov, dodávateľov alebo odberateľov.

ČÍM ARGUMENTUJÚ SPOLOČNOSTI, KTORÉ VIRTUÁLNE SÍDLO POSKYTUJÚ

„Budete v anonymite“
V ORSR je zapísané trvalé bydlisko každého spoločníka a konateľa, takže Vám sídlo na inej adrese anonymitu nezabezpečí.

„Oddelíte súkromný život od pracovného.“
Sídlo firmy je len legislatívna záležitosť a nijakým spôsobom Vám sídlo napr. vo vlastnom byte nebude zasahovať do súkromia.

„Sídlo firmy v Bratislave pôsobí dôveryhodnejšie ako v iných regiónoch“
To, že sa reálne nenachádzate v meste svojho podnikania (sídla) pôsobí podľa nás oveľa nedôveryhodnejšie.

„Nízke mesačné náklady v porovnaní s prenájmom kancelárie“
Kanceláriu si neprenajímate len kvôli sídlu, ale je pre Vás potrebná aj na podnikateľskú činnosť. Je pochopiteľné, že si spoločnosť neprenajme kanceláriu len z dôvodu, aby tam mohla mať sídlo a reálnu je nebude využívať. Ak kanceláriu nepotrebujete, môžete využiť ako sídlo spoločnosti miesto trvalého pobytu.

„Budete mať exkluzívnu adresu“
Vaše sídlo si pravdepodobne aj tak nikto nevšimne. Exkluzivita, preto nie je vôbec potrebná.

Kde, teda mať sídlo spoločnosti?

Odporúčame na sídlo spoločnosti využiť jednu z nasledovných možností:

  1. Mať sídlo spoločnosti na adrese trvalého pobytu jedného zo spoločníkov (resp. niekoho blízkeho z rodiny)
  2. Mať sídlo v prenajatých priestoroch (napr. prenajatá kancelária)

Na zriadenie sídla spoločnosti je potrebné, aby vlastník nehnuteľnosti udelil súhlas so zriadením sídla. Spoločník pochopiteľne tento súhlas udelí a aj prenajímatelia kancelárií poskytujú súhlasy bežne.

Aké sú legislatívne požiadavky na sídlo spoločnosti?

Zákon určuje mať sídlo riadne označené a zároveň spôsobilé na preberanie pošty. Obe tieto povinnosti viete vyriešiť veľmi jednoducho - označením poštovej schránky obchodným menom spoločnosti.

Kontakt