Založenie novej sročky len za 199€


Založte si novú spoločnosť s.r.o. rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu

Objednávka

Voľné živnosti

Podnikateľ, ktorý má záujem prevádzkovať voľné živnosti musí splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť).

Splnenie podmienky odbornej spôsobilosti sa pre voľné živnosti nevyžaduje. 

Zoznam voľných živností

SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

01      PESTOVANIE PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE

0101  Chov vybraných druhov zvierat

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 •  Chov laboratórnych a exotických zvierat, vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky morušovej
 •  Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie sú vlastné chovy.

0102  Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
 • Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín
 • Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Pozberové úpravy rastlinných komodít
 • Sušenie dekoračných rastlín
 • Údržbu, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov, melioračných zariadení
 • Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych diel
 • Vyžínanie trávy, výrez nežiadúcich krovín

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr. Poľnohospodárstvo - rastlinnú výrobu (činnosť nie je živnosťou). Aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (viazaná živnosť). Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel (viazaná živnosť).

0103  Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie...)
 • Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie
 • Odchyt túlavých zvierat a odchytávanie holubov
 • Paznechtovanie dobytka
 • Podkúvanie koní zverených do opatery
 • Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá (kŕmenie, bežná hygiena, venčenie...)
 • Strihanie oviec
 • Výcvik psov a mačiek

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr. Poľnohospodárstvo - živočíšnu výrobu (činnosť nie je živnosťou). Veterinárne činnosti, Insemináciu, Odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat. 

02      LESNÍCTVO A ŤAŽBA DREVA

0201  Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Preparovanie živočíchov, úprava poľovníckych trofejí
 • Ťažbu, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipuláciu s drevom a jeho skladovanie na skládkach)
 • Vykonávanie ochrany drevín (výrezy nežiaducich vetiev, nátery a pod.)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je aplikácia prípravkov na ochranu rastlín registrovaných a povolených UKSUP-om.

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: Lesníctvo (činnosť nie je živnosťou). Činnosť odborného lesného hospodára (viazaná živnosť). Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín (viazaná živnosť). Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (viazaná živnosť).

03      RYBOLOV A AKVAKULTÚRA

0301  Poskytovanie služieb v rybárstve

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Poskytovanie služieb v rybárstve technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
 • Vykonávanie výlovov rybníkov

SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE

08      INÁ ŤAŽBA A DOBÝVANIE

0801  Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
 • Dobývanie a úprava rašeliny
 • Dobývanie bahna z vodného dna
 • Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov
 • Paletovanie prírodného kameňa
 • Spracovanie hmôt pre výrobu porcelánu
 • Úpravu brúsnych materiálov a rôznych minerálov
 • Úpravu sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca
 • Výrobu štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je ťažba nerastov a ich úprava vykonávaná priamo pri ich ťažbe subjektmi, ktoré tieto nerasty ťažia. 

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

10      VÝROBA POTRAVÍN

1001  Výroba potravinárskych výrobkov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny:
  • Mrazenie ovocia a zeleniny
  • Praženie orechov, solenie mandlí
  • Spracovanie a konzervovanie zemiakov
  • Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
  • Sušenie ovocia, zeleniny a húb
  • Výrobu džemov, marmelád, lekvárov, výživ, stolového želé, pretlakov, kečupov
  • Výrobu koncentrátov z ovocia a zeleniny, sirupov
  • Výrobu orechových nátierok
  • Výrobu ovocných a zeleninových štiav
  • Výrobu ovocných a zeleninových džúsov, muštov
  • Výrobu ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených
  • Výrobu produktov zo sóje
  • Výrobu zemiakového škrobu
  • Výrobu zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl
  • Výrobu zemiakových lupienkov
 • Spracovanie a úpravu čaju a kávy
 • Spracovanie prírodného medu:
  • Spracovanie medu, včelieho vosku
 • Výrobu a spracovanie cukru:
  • Výrobu cukrového sirupu
  • Výrobu cukrovej vaty
  • Výrobu melasy
  • Výrobu  cukru  nerafinovaného  repného,  trstinového,  rafinovaného  trstinového,  repného  cukru,  bieleho, hnedého cukru, kryštálového, kockového, práškového, homoľového
 • Výrobu chuťových prísad a korenín:
  • Spracovanie soli do akostných potravín, jódovanej soli
  • Výrobu koreniacej zmesi - polievkové korenie (tekuté a sypké)
  • Výrobu octu
  • Výrobu omáčok, miešaných korenistých zmesí, prípravkov na polievky, bujónov, pekárenských kvasníc, kypriacich práškov, hotových práškov do pečiva,
  • horčicovej múčky, hotových horčíc, korenín upravených na použitie (čierne korenie, vanilka, škorica, klinčeky ...)
  • Výrobu hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie). Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom pre výdajne.
 • Výrobu kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek:
  • Konzervovanie ovocia, orechov, ovocnej kôry a ďalších častí rastlín v cukre
  • Výrobu cukroviniek (karamelov, ústnych pastiliek, nugátu, fondánu, bielej čokolády)
  • Výrobu čokolády a čokoládových cukroviniek
  • Výrobu kakaa, kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel
  • Výrobu žuvačiek
 • Výrobu mlynských výrobkov:
  • Výrobu bezvaječných cestovín
  • Výrobu glukózy
  • Výrobu gluténu
  • Výrobu krupice zo sušenej zeleniny
  • Výrobu múky zo sušenej strukovinovej zeleniny
  • Výrobu múky, otrúb, krupice, vločiek z pšenice, raže, ovsa, kukurice a cereálnych obilnín
  • Výrobu oblátok, müsli a kukuričných lupienkov
  • Výrobu popcornu
  • Výrobu škrobu a škrobových výrobkov - z ryže, kukurice, pšenice, manioku
  • Výrobu výrobkov z pufovaných zŕn obilia, z praženého a transformovaného obilia - „cornflakes“, predvarené obilniny
  • Výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 • Údenársku výrobu
 • Údenie výrobkov mäsových, hydinových, syrových, rybacích

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.:

 • Mäsiarstvo (remeselná živnosť).
 • Výrobu mliečnych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).
 • Pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov (remeselná živnosť). 

1002  Výroba kŕmnych zmesí

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá, výrobu krmív pre hospodárske zvieratá (mačky, psov, vtáctvo, rybičky, ...) 

11      VÝROBA NÁPOJOV

1101  Výroba nápojov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní
 • Výrobu čajových nápojov
 • Výrobu hroznového vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu jablčného a ovocného vína (s obsahom alkoholu do 15 %)
 • Výrobu medoviny (s obsahom alkoholu do 15%)
 • Výrobu minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
 • Výrobu nealkoholických nápojov
 • Výrobu nedestilovaných kvasených nápojov
 • Výrobu vína (s obsahom alkoholu do 15 %)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba nealkoholického piva s poukazom na to, že ide o čiastkovú výrobu, ktorá je remeselnou živnosťou "Výroba piva a sladu". 

13      VÝROBA TEXTILU

1301  Textilná výroba

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prípravu a spriadanie textilných nití a vlákien (výrobu priadzí a nití z prírodných vlákien, výrobu mykaných vlákien, výrobu česaných vlákien, úpravu vlákien – pranie, odmasťovanie, mykanie a česanie vlny a bavlny, namotávanie hodvábu, trepanie ľanu, bielenie a farbenie textilných vlákien, priadzí)
 • Úpravu textilu (bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, sanforizáciou, mercerizáciou, chemickou úpravou, pogumovaním, plisovaním, tlačiarsku úpravu textílií - modrotlač, batikovanie)
 • Výrobu bytových doplnkov (výrobu diek, prešívaných prikrývok, sedákov, vankúšov, spacích vakov, závesov, záclon, roliet, posteľných pokrývok, obalov na nábytok)
 • Výrobu galantérneho tovaru z textilu (výrobu stúh, paspuliek, gúm, okrasných lemoviek, šnúrok, strapcov, brmbolcov, výrobu ručne tkaných gobelínov, výrobu textilných súprav na vyšívanie, výrobu tylu, sieťového textilu, závojov, výrobu šnúrok do topánok z textilu, výrobu práškových pudreniek a rukavíc,
 • výrobu textilných hračiek)
 • Výrobu kobercov – viazaných, tkaných a všívaných
 • Výrobu krajkových výrobkov (pletených a háčkovaných výrobkov)
 • Výrobu netkaného textilu
 • Výrobu plste
 • Výrobu podlahových krytín
 • Výrobu povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín
 • Výrobu  priemyselných  textilných  výrobkov  (výrobu  celtovín,  stanov,  tovarov na táborenie,          lodných            plachiet,           nafukovacích matracov z textilných materiálov, žalúzií, voľných prikrývok na autá, stroje, nábytok, záchranných viest, textilných častí elektrických prikrývok, vriec, obalov na odevy)
 • Výrobu výšiviek
 • Výrobu rohoží, podložiek
 • Výrobu technického a pracovného textilu (výrobu visačiek, vlajok, transparentov, zástav, výrobu textilu impregnovaného, poťahovaného, krytého, laminátovaného plastom, výrobu metalizovanej priadze, povrazov, výrobu kordového textilu na pneumatiky z vysoko pevných umelých priadzí, výrobu plynových žiarových pančušiek a dutého textilného vlákna, výrobu poťahového textilu, hadíc, pásov a remeňov na prenos a prepravu, tkanín na preosievanie, napínanie, výrobu lemoviek do áut, výrobu plátna pre umelcov a pauzovacieho plátna, výrobu zdravotníckeho materiálu z textilu (obväzy,
 • obvínadlá, ochranné rúška,...)
 • Výrobu textilných výrobkov pre domácnosť (výrobu posteľnej bielizne a kuchynských tkanín (prachovky a utierky)
 • Výrobu textilu (tkaním, pletením)
 • Výrobu tkaných plstených podlahovín
 • Výrobu výšiviek

14      VÝROBA ODEVOV

1401  Odevná výroba

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu kožených a kožušinových výrobkov:
  • Výrobu kožených odevov
  • Výrobu kožených opaskov, aktoviek, kufrov, kabeliek, peňaženiek, remienkov na hodinky
  • Výrobu kožušinových odevov
  • Výrobu kožušinových výrobkov
  • Výrobu reklamných predmetov z kože a kožušiny
  • Výrobu šnúrok do topánok z kože a zo zložiek kože
  • Výrobu športových potrieb a sedlárskych výrobkov z kože (výrobu lôpt, sedlárskych výrobkov, výrobu jazdeckých pomôcok)
  • Výrobu výrobkov z imitácie kože, kožušín a ich substitútov
  • Výrobu výrobkov z kože a usní
 • Výrobu vrchného ošatenia, spodnej bielizne, pracovného oblečenia a ostatných odevov a doplnkov vyrobených z tkaného, pleteného, háčkovaného a netkaného textilu:
  • Výrobu golierov, viazaniek, motýlikov, textilných šperkov
  • Výrobu klobúkov a čiapok
  • Výrobu odevných doplnkov
  • Výrobu pančuchového tovaru
  • Výrobu pracovných odevov
  • Výrobu rukavíc, opaskov, šálov, šatiek, sieťok na vlasy, vreckoviek
  • Výrobu scénických kostýmov, krojov, obradných rúch, talárov
  • Výrobu spodnej bielizne
  • Výrobu špecifických odevov
  • Výrobu športových odevov z textilu
  • Zákazkové krajčírstvo 

15      VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV

1501  Spracovanie kože

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Činenie a apretovanie kože
 • Farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, ošetrovanie kožušín
 • Odborné práce pri vypracovaní rôznych druhov koží, ich zušľachťovaním na usne fyzikálno-chemickými procesmi a ďalším mechanickým spracovaním
 • Vyčiňovanie koží a kožiek

1502  Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu gamaší, chráničov na holene, vložiek do topánok, zvrškov obuvi a ich časti, podrážok a podpätkov
 • Výrobu komponentov obuvi
 • Výrobu pracovnej a domácej obuvi
 • Výrobu športovej obuvi
 • Výrobu vychádzkovej obuvi

16      SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU

1601  Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním
 • Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
 • Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt
 • Výrobu komponentov z dreva - guľatina, panely, laty, brvná, drevitá vlna, drevitá múčka, drevné štiepky, triesky
 • Výrobu podlahových krytín na báze dreva (parkety, plávajúce podlahy...)
 • Výrobu preglejok, laminovaných dosiek, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a dosiek z drevených vlákien

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať Stolárstvo (remeselná živnosť).

1602  Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva:
  • Brúsenie drevených podlahových krytín
  • Čalúnnictvo - výrobu čalúneného nábytku (najmä čalúnených sedadiel, kresiel, pohoviek, taburetiek; čalúnenie už zhotoveného nábytku prípadne jeho častí, dverí a interiérov budov, zhotovovanie závesov, drapérií, vrátane ich umiestnenia v interiéroch a ďalšie dekoratérske činnosti)
  • Kulisársku výrobu
  • Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž vstavaných políc, skríň
  • Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov
  • Opravu, okovávanie paliet, drevených obalov, sudov a debien, násad na náradie, šindľov
  • Opravu, údržbu a obnovu nábytku
  • Renováciu nábytku fóliovaním
  • Výrobu drevených hrablí, vidiel, rebríkov
  • Výrobu drevených obalov a paliet
  • Výrobu drevených žehliacich dosiek, roliet, klietok, cievok
  • Výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov
  • Výrobu palivového dreva
  • Výrobu podvalov pod koľajnice
  • Výrobu rámov na obrazy, zrkadiel, maliarskych paliet
  • Výrobu rúčok na dáždniky, držiakov
  • Výrobu stolového a kuchynského riadu z dreva
  • Výrobu štipcov na bielizeň, gombíkov
  • Výrobu záclonových tyčí a krúžkov, výrobu drevených vešiakov
  • Zhotovovanie a montáž scénických dekorácií
  • Zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov
 • Výrobu jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku:
  • Výrobu drevených dekoratívnych predmetov
  • Výrobu fajčiarskych potrieb z dreva (výrobu blokov na výrobu fajok, výrobu drevených fajok, popolníkov, puzdier na zapaľovače)
  • Výrobu rezbárskych výrobkov (sošiek a ozdôb, architektonických modelov pre rôzne účely (makety), drevených krabíc na šperky, drevených kvetináčov)
  • Výrobu školských a kancelárskych potrieb z dreva (výrobu drevených tabúl, rysovacích dosiek, ceruziek, pravítok)
  • Výrobu športových drevených výrobkov (výrobu bránok, športového náradia (palice, veslá, žrde, rakety, hokejky)
  • Výrobu výrobkov z korku (výrobu prírodného a aglomerovaného korku - zátky, tesnenia, ozdobné dosky, pláty, podnosy, pásy)
  • Výrobu výrobkov z prútia
  • Výrobu výrobkov zo slamy a šúpolia
  • Výrobu výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku (výrobu košov, darčekových košíkov, krabíc, prúteného nábytku (stoličiek, kresiel)
  • Výrobu výrobkov zo slamy a šúpolia (výrobu úpletov z nepradených rastlinných materiálov, výrobu košikárskych výrobkov, slamených obalov na fľaše, rohoží)
 • Výrobu matracov a roštov pre matrace:
  • Výrobu matracov s pružinami, vyplnených alebo tvarovaných podporným materiálom
  • Výrobu nepokrytých matracov z pórovitej (ľahčenej) gumy alebo plastov

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať Stolárstvo (remeselná živnosť)

17      VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV

1701  Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu celulózy, papiera a lepenky:
  • Výrobu celulózy (z dreva, z celulózových vlákien, z drevnej buničiny)
  • Výrobu papiera (z drevoviny, zo zberového papiera, výrobu papiera ručného, novinového, karbónového, pavučinkového na blany, tapetového, fotocitlivého, tlačového, písacieho, na kreslenie, ceninového, obálkového, výrobu hygienického a sanitárneho papiera - odlíčovacieho, toaletného, uterákového, servítkového, výrobu buničitej vaty, výrobu papiera - cigaretového, pergamenového, nepremastiteľného, pauzovacieho, samokopírovacieho, filtračného, výrobu kartónu, lepenky
  • Výroba lepenky
 • Výrobu výrobkov z papiera a lepenky:
  • Výrobu domácich potrieb z papiera (výrobu utierok, pohárov, riadov a podnosov, výrobu tapiet)
  • Výrobu hygienických výrobkov z papiera (výrobu vložiek a tampónov, detských plienok, hygienických a toaletných výrobkov, vatových tampónov,
  • toaletného papiera, vreckoviek, odličovacích servítok a uterákov)
  • Výrobu nábytku z papiera a lepenky
  • Výrobu obalového materiálu z papiera (výrobu vriec z papiera, kartónov, krabíc a debien z papiera a lepenky)
  • Výrobu školských a kancelárskych potrieb z papiera (výrobu písacieho papiera na konečné použitie, obálok a listových kariet, zošitov, obalov na spisy, registrov, účtovných kníh)
  • Výrobu bytových doplnkov z papiera a lepenky

19      VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV

1901  Výroba koksu a rafinovaných produktov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu kvapalných pohonných hmôt
 • Výrobu produktov koksárenských pecí (výrobu koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia, z rašeliny, čiernouhoľný, hnedouhoľný a rašelinový
 • decht a minerálne dechty)
 • Výrobu rafinérskych produktov (výrobu olejových mastných tukov a mazív, výrobu riedidiel, vazelín, parafínovaných voskov)

20      VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV

2001  Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu chemických vlákien:
  • Výrobu káblov zo syntetických textilných materiálov
  • Výrobu vlákien (syntetické nekonečné, strižové, vlákna s vysokou pevnosťou, syntetické lanká, vlákna z umelých textilných materiálov pre výstuže pneumatík)
  • Výrobu farbív a pigmentov (oxid zinočnatý, peroxid zinku, oxidy titánu, oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova, medi, oxidy a hydroxidy železa, farebné hlinky obsahujúce  Fe2O3, oxidy a hydroxidy zirkónu, molybdénu, antimónu, vápnika, berýlia, cínu, volfrámu, ortuti, syntetické organické farbivá, farebné laky a prípravky založené na ich báze, syntetických organických produktov, farbivá a trieslové výťažky rastlinného pôvodu, taníny a ich deriváty, farbiace materiály
  • rastlinného, živočíšneho pôvodu, extrakty na vyčinenie)
 • Výrobu farieb, lakov a náterov:
  • Výrobu tlačiarenské farby a tmely, náterové farby a laky, prípravky používané v keramickom a sklárskom priemysle, prípravky na farbenie a úpravu kovových výrobkov, špeciálne farby a pigmenty na konečnú úpravu kože, rozpúšťadlá pre farby a laky a odstraňovače starých náterov, sklenárske tmely a náterové tmely, perlové esencie, maliarske farby-školské, plagátové, pre umeleckú maľbu
 • Výrobu fotochemického materiálu:
  • Výrobu fotochemického materiálu (fotografické dosky a citlivé plochy na röntgenografiu, na ofsetovú reprodukciu, fotografické a filmárske filmy, citlivé vrstvy so striebrom i bez striebra, filmy vo forme mikrofilmov a diskov, filmy na okamžité vyvolanie, chemické prípravky na fotografické účely – zoslabovače, ustaľovače, zosilňovače, vývojky, emulzie pre citlivé vrstvy, fotografický papier, citlivé vrstvy papierové a látkové, diazoheliografické papiere)
 • Výrobu kaučuku:
  • Výrobu syntetického kaučuku, butadiénstyrénového, chlórprénového, izoprénového, butadiénového, nitrilového, butylového, etylénpropylénového kaučuk, syntetického latexu, výrobu zmesí syntetického kaučuku
 • Výrobu lepidiel (kazeínové a albumínové lepidlá, zo škrobovitých látok, gluténové, lepidlá - cementy, lepidlá - tmely, minerálne lepidlá (silikátové) a lepidlá z prírodných látok (arabská guma)
 • Výrobu glejov živočíšneho pôvodu - z kostí, koží, rýb
 • Výrobu mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov:
  • Výrobu čistiacich a leštiacich prípravkov (leštidlá, leštiace pasty na nábytok, dlážky, karosérie áut, kožu, obuv, kovy)
  • Výrobu éterických olejov (zmesi vonných látok – pomarančové, citrónové, levanduľové a pod., éterické oleje, zmesi éterických olejov, aromatické
  • destilované vody)
  • Výrobu mydla, pracích prostriedkov (toaletné mydlá – tekuté a tuhé, mydlá na pranie a priemyselné - mydlové vločky, prášky, hoblinky, prostriedky na
  • pranie bielizne, prostriedky na umývanie riadu, dlážok, stien, automobilov, okien, WC, kobercov)
  • Výrobu parfumérskych a toaletných  prípravkov  (parfumy,  kolínske a toaletné  vody, líčidlá  na pery  a prípravky na líčenie  očí, prípravky na  manikúru  a pedikúru, pleťové mlieka, vody, krémy, oleje, odlíčovacie prostriedky, slnečné krémy, spreje, šampóny a laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu, prípravky na narovnávanie vlasov, farby na vlasy, odfarbovače, pomády, kondicionéry, vlasové vody, zubné pasty, prášky a vody, prípravky na ošetrenie umelého chrupu, dezodoranty, prípravky zabraňujúce poteniu (antiperspiranty),prípravky na odstránenie zápachu, na dezodorizáciu miestností, depilačné
  • prípravky, prípravky na holenie, pred holením a po holení, kúpeľové soli)
 • Výrobu organických chemikálií:
  • Výrobu cyklických uhľovodíkov, chlórovaných derivátov a cyklických uhľovodíkov, sulfo, nitro a nitrózoderivátov uhľovodíkov, technických mastných alkoholov, monokarboxylových technických mastných kyselín, organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou, organických zlúčenín síry, étery,
  • organických peroxidov, epoxidov, acetátov a polyacetátov)
  • Výrobu bionafty
  • Výrobu biopalív
 • Výrobu plastov v primárnej forme:
  • Výrobu polymérov etylénu, styrénu, vinylchloridu, halogénolefínov - PVC, polytetrafluóretylén, fluorované polyméry, polyestery, polykarbonáty, alkydovéa epoxidové živice, polyacetály, polyétery, polyetyléntereftaláty, polypropylén a polyolefíny a polypropylénové kopolyméry, polyvinylacetát, polyvinylové alkoholy a estery, polyakryly a polymetakryly, polymetylmetakrylát, polykaprolaktám, nylon a polyamidy, močovinové, tiomočovinové, melamínové, amínové, fenolické živice a polyuretány, silikóny v primárnych formách, ropné živice, kumarónové, indénové, kumarón-indénové, polyterpénové živice,
  • acetát a dusičnan celulózy, kolódium a celulózové deriváty, prírodné polyméry (kyselina alginová a deriváty), polymérne meniče iónov)
 • Výrobu technických plynov:
  • Výrobu anorganických plynov pre použitie v priemysle, oxidov dusíka, oxidu sírového, oxidu arzenitého, kvapalného a stlačeného vzduchu

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba uhľovodíkových plynov.

2002  Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu pesticídov a agrochemických produktov
 • Výrobu priamych alebo komplexných dusíkatých, fosforečných alebo draselných chemických hnojív, agrochemických výrobkov (kyselina dusičná a zmes
 • kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes), amoniak plynný a vodný roztok amoniaku, oxidy dusíka (s výnimkou medicínskych plynov), chlorid fosforečnan a uhličitan amónny)

22      VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU

2201  Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu výrobkov z gumy (pneumatík, duší, hadíc, membrán, podlahových krytín, výrobkov z technickej i spotrebnej gumy, latexovej peny, vytlačovanie hadičiek a šnúr, pogumovávanie valcov, kolies, bubnov, potrubí, nádob, textílií)
 • Výrobu výrobkov z plastov (obaly, plastové výrobky pre stavebníctvo, hadice a profily z plastov, výrobu plastových okien, dverí, plastový tovar pre domácnosť, plastový nábytok, umelé črevá na výrobu údenín, bloky z pružných machových plastov na kreslá, matrace, výrobu sanitárneho tovaru z plastov (plastové vane, umývadlá, výlevky, sprchovacie kúty, záchodové misy, záchodové sedadlá, vírivé vane ...), odevy vyrobené z plastových fólií, výrobu plastových hračiek, športových potrieb z plastu)

23      VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV

2301  Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Brúsenie a povrchová úprava skla (brúsenie, zdobenie, maľovanie, leptanie, rytie, nasadenie obchodnej značky)
 • Výrobu bižutérie a dekoratívnych predmetov zo skla (gombíky, ružence, figúrky, vianočné ozdoby...)
 • Výrobu dutého skla (obalové sklo - fľaše, demižóny, konzervové sklo, zátky, viečka a uzávery zo skla, nápojové sklo, stolové sklo, sklenené predmety na výzdobu bytov, sklenené vložky do izolačných nádob)
 • Výrobu plochého skla (sklo liate, valcované, ťahané alebo fúkané, sklo s drôtenou vložkou, sklo farebné, vzorované, katedrálne, zrkadlové sklo, sklo ohýbané, ryté, vŕtané, matované, pieskované, bezpečnostné sklo na okná z tvrdeného, vrstevného skla pre automobily, lietadlá, lode)
 • Výrobu technického skla (rúrky, tyčinky, prúty a guľôčky zo skla, dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle, sklenené vitráže, penové sklo,  sklenené banky, žiarovky a trubice (len sklenené obaly) na svietidlá, kužele, obrazovky, sklá do hodín, sklá do optických okuliarov a šošovky opticky neopracované, laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely, sklenené súčasti svietidiel, svetelných reklám, sklenené gule, tienidlá, súčiastky lustrov, signalizačné sklenené  zariadenia,  sklo  na  mozaiky  a  ozdobné  panely,  záhradnícke  kryty,  rybárske  plaváky,  dvierka  pračiek,  priemyselné  výrobky  z kremenného skla, tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie na báze minerálnych vlákien tvrdé dosky Izomán a Akumín, tepelnoizolačné dosky nobasil, lamelovo skružovateľné pásy pre tepelné potrubné rozvody, plsť pre rôzne izolačné účely, sklenené vlákna, nite, predpriadze, družené a priame rovingy, pramencové rohože, nízko gramážne rohože pre izolácie, tkaniny, textúrované vlákno, sekané vlákno pre BMC, pre polyamidy, pre polypropylény a termoplasty, izolačné materiály na báze sklených vlákien – sklenená vata, sklenená vlna)

2302  Keramická výroba

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Hrnčiarsku výrobu (kuchynský riad, dekoratívne predmety – kvetináče)
 • Výrobu keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť (kuchynský a stolový riad, sošky a ozdobné predmety, toaletné a kúpeľňové doplnky, keramické výrobky na sanitárne účely, izolačné zariadenia z keramiky, keramické výrobky používané v poľnohospodárstve - nádrže, korytá, žľaby, rúry).
 • Výrobu keramických výrobkov pre stavebníctvo (dlaždice, obklady, krytiny, obkladačky, žiaruvzdorné cementy, omietky, betóny, výdusky, žiaruvzdorné, keramické vlákna, tehly pálené plné, duté, dierované, kvádre, tvarovky pálené, obkladové dosky, hurdisky, krytiny, doplnky strešnej krytiny, dymovody, hrdlové rúry, rúry a tvarovky z pálenej hliny, odtokové žliabky z pálenej hliny, kameninové rúry a tvarovky)

2303  Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu nekovových minerálnych výrobkov (cement - portlandský, hlinitovápenatý, rýchlo-tuhnúci, hydraulické spojivá na výmurovky, vápno - nehasené, hasené a hydraulické, sadra - stavebná, rýchlo-tuhnúca, jemná štukatérska)
 • Výrobu výrobkov z betónu, sadry a cementu (stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly, prefabrikované nosníky z betónu, obrubníky, krajníky, betónové stĺpy, rúry, výrobu transportného betónu, suché priečky so sadrovým povrchom vrátane pokrytých papierom, výrobu malty, výrobu omietkových zmesí)

2304  Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu asfaltu a výrobkov z asfaltu (asfaltové šindle, krytiny a izolačné vodotesné materiály, živičné tmely, riedené asfalty, umelý grafit)
 • Výrobu brúsnych výrobkov (mlynské a brúsne kamene, kotúče, brúsky z rôznych materiálov, vrátane diamantových, brúsny materiál na podklade papiera, plátna, lepenky, asfaltových a živičných obalových zmesí)

24      VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2401  Výroba a hutnícke spracovanie kovov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu a hutnícke spracovanie neželezných kovov a výrobkov z nich (hliníka a výrobkov z hliníka, olova, zinku a cínu a výrobkov z nich, medi a výrobkov z medi, neželezných kovov a výrobkov z nich)
 • Výrobu a hutnícke spracovanie železa a ocele (surového železa, oceliarskeho a zlievarenského, výrobu základných výrobkov zo železa, výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy, tyčí, prútov a dielov valcovaných a ťahaných, liatinových rúr, oceľových rúr, výrobky ťahané za studena – tyče, prúty zo železa,  z nelegovanej ocele, uholníky, tvarovky, tyče, prúty a profily z nehrdzavejúcej ocele, z legovanej ocele, ploché výrobky z ocele, zo železa,   z  nehrdzavejúcej  ocele,  z    legovanej  ocele,  z  kremíkovej  elektroocele  s  orientovanou  štruktúrou,  z  rýchloreznej  ocele,  nepoťahované, pokovované, poťahované, drôty zo železa, drôty ťahané z ocele povrchovo upravené, leštené, výrobu zvonov)

25      VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKREM STROJOV A ZARIADENÍ

2501  Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom:
 • Brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov (ostrenie nástrojov drobnej záhradnej a lesnej mechanizácie, píl, kotúčových píl, nožov, nožníc ...)
 • Mechanickú úpravu kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, leštenie, strihanie na mieru, rycie a gravírovacie činnosti, pieskovanie, čistenie zlatníckych výrobkov)
 • Povrchovú úprava kovových výrobkov (prípravu roztokov pre chemickú a elektrochemickú a povrchovú úpravu, prípravu súčiastok pre povrchovú úpravu - ručné a trieskové obrábanie chemickou a elektrochemickou cestou, metalizáciu kovov, poťahovanie kovových predmetov nekovovými materiálmi (plasty), prípravu povrchu výrobkov pred vykonávaním rôznych druhov smaltovacích prác, chemické černenie kovov, odmasťovanie)
 • Rezanie závitov (dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním, pomocou drobnej ručnej mechanizácie)
 • Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami (kovolejárstvo, kovotepectvo, medailérstvo, rytie do kovov, cínovanie)
 • Tepelné spracovanie kovov (kalenie, žíhanie)
 • Výrobu jednoduchých výrobkov z kovu:
 • Kováčstvo (výrobu podkov, výrobu záhradného a kozubového náradia)
 • Vykonávanie paličských prác
 • Vykonávanie zváracích prác (elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2)
 • Výrobu brán a prvkov na oplotenie z kovu (ostnatý drôt, drôtené pletivo)
 • Výrobu brúsneho náradia (píl, kotúčových píl, nožov, nožníc, brúsneho náradia, pilníky)
 • Výrobu drobných kovových obalov (plechovice, krabice, tuby)
 • Výrobu drôtených výrobkov (siete, sitá, pružiny (okrem hodinových), rošty, plechové mriežkoviny, splietané lanká)
 • Výrobu kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky
 • Výrobu kovových kuchynských potrieb a riadu (príbor pre domácnosť, kuchynský riad, nožnice, nože, vrtáky, závitníky)
 • Výrobu pamätných mincí a medailí, pasiarske práce (výrobu mincí, medailí, vyznamenaní, pamätných plakiet, výrobu obradných výrobkov – kalichy, kadidlá)
 • Výrobu sériovo vyrábaných ručných nástrojov (kliešte, skrutkovače, píly, kladivá, vrtáky, závitníky)
 • Výrobu úžitkových a dekoračných predmetov z kovu (dobové štýlové štíty, kryty, puzdrá pre zbrane, ozdobné grily, súpravy na ohniská, kovové držiaky)
 • Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok (nity, podložky, matice, pružiny, klince)
 • Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu (rebríky, mreže, zábradlia, ploty)
 • Výrobu kovového nábytku

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať: zámočníctvo, kovoobrábanie, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

26      VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV

2601  Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov:
 • Výrobu komunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky (elektrónky, trubice, elektronické súčiastky, elektrické kondenzátory, elektrické odpory, tlačené obvody, televízne obrazovky, elektrónky a trubice so žeravou a studenou katódou, diódy a tranzistory, fotosenzitívne polovodičové zariadenia, elektronické integrované obvody a mikrosústavy, časti a súčasti elektrónok a trubíc a elektronických súčiastok televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky, televízne kamery, elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu, videotelefóny, zariadenie na ..káblovú televíziu, ­televízne a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávače, hracie automaty, prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá, ..elektrické zosilňovače)
 • Výrobu počítačov a kancelárskych strojov (písacie stroje, počítacie stroje, elektrické i mechanické, kalkulačky, registračné pokladne, frankovacie stroje, stroje na počítanie bankoviek, fotokopírovacie prístroje, kancelárske zošívacie stroje, počítače a zariadenia na spracovanie dát)
 • Výrobu meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení:
 • Výrobu meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení (buzoly, kompasy, gyroskopy, výškomery, zememeračské, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nástroje a prístroje, rádiolokačné, rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje pre diaľkové riadenie, presné váhy, kresliace, rysovacie počítacie, meracie nástroje a prístroje, nástroje na meranie dĺžky, nástroje a prístroje na meranie veľkosti elektrických veličín, nástroje a prístroje pre telekomunikačnú techniku, hydrometre, teplomery, tlakomery, vlhkomery, nástroje a prístroje pre fyzikálne a chemické rozbory, mikroskopy, stroje  a  prístroje  na  skúšanie  mechanických  vlastností  materiálov,  plynomery,  vodomery,  otáčkomery,  taxametre,  rýchlomery a tachometre)
 • Výrobu optických a fotografických prístrojov a zariadení (ďalekohľady, optické teleskopy, astronomické prístroje, optické mikroskopy, výrobky s tekutými kryštálmi, lupy, priezory do dvier, objektívy do kamier, projektorov, fotografických prístrojov, kinematografické kamery, premietacie prístroje, fotografické blesky, fotografické zväčšovacie prístroje slnečné, športové, pracovné okuliare, rámy a obruby na okuliare)
 • Výrobu nenahraných nosičov záznamov (pásky, kazety, diskety, upravené magnetické nosiče schopné zaznamenávať zvuk, obraz, údaj, magnetické osobné karty)

27      VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

2701  Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu elektrických svietidiel, zariadení pre motory, vozidlá a signalizácie:
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (elektrického zariadenia motorových vozidiel – generátory, alternátory, zapaľovače sviečky, systém elektrických dverí a okien, rozličných častí a príslušenstvo motorových vozidiel brzdy, prevodovky, nápravy, cestné kolesá, tlmiče otrasov, chladiče, tlmiče hluku, výfuky, spojky, volanty, stĺpik riadenia a riadiaca skrinka, častí a príslušenstvo karosérií motorových vozidiel bezpečnostné pásy, airbagy, dvere, nárazníky, sedadiel do auta, klimatizačných zariadení do motorových vozidiel)
 • Výrobu elektrických svietidiel (elektrické žiarovky alebo výbojky, oblúkovky, halogénové žiarovky s volfrámovým vláknom, prenosné elektrické svietidlá fungujúce na suché články, elektrické svietidlá stolné, kancelárske, nočné, stojanové, svetelné reklamy, svetelné štítky, svetelné ukazovatele, lustre, stropné a nástenné svietidlá, elektrické svietidlá na vianočné stromčeky a im podobné svietidlá, svetlomety a bodové reflektory, časti a súčasti svietidiel)
 • Výrobu elektrických zariadení pre motory a vozidlá (elektrické zariadenia pre motory a vozidlá, súpravy zapaľovacích káblov a drôtov, zapaľovacie sviečky, magnetické zapaľovače, dynamá s magnetom, zotrvačníky s magnetom, rozdeľovače, zapaľovacie cievky, štartéry, elektrické prístroje osvetľovacie a  signalizačné,  stierače,  rozmrazovače  a  odhmlievače  pre  vozidlá,  elektrické  akustické  a  vizuálne  signalizačné  prístroje,  permanentné  magnety, elektromagnetické spojky, prevody a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie hlavy)
 • Výrobu mechanickej a elektromechanickej signalizácie (zariadenie na bezpečnú a dopravnú kontrolu pre železnice, električky, tuzemskú vodnú dopravu, cesty, parkovacie zariadenia, letiská)
 • Výrobu elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií:
 • Výrobu akumulátorov, galvanických článkov a batérií (články a článkové batérie s oxidom mangánu, ortute, striebra, akumulátory s elektrolytom i bez elektrolytu, olovené akumulátory, nikelkadmiové a feroniklové akumulátory, články na dobíjanie, časti a súčasti elektrických akumulátorov vrátane separátorov)
 • Výrobu elektrických rozvodných a ovládacích zariadení (elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, poistky, automatické vypínače obvodov, objímky žiaroviek, zástrčky, zásuvky a príslušenstvo na zapnutie (vypnutie) a prerušenie elektrického obvodu, rozvádzače, rozvodné panely)
 • Výrobu elektromotorov (generátory a transformátory, univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd, elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče, odpory (predradníky) pre výbojky alebo výbojkové trubice, statické meniče)
 • Výrobu izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizáciu (izolované drôty na navíjanie, koaxiálne káble a koaxiálne vodiče, elektrické vodiče, káble z optických vlákien)
 • Výrobu strojov a prístrojov pre domácnosť:
 • Výrobu elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické prikrývky, ventilátory pre domácnosť, vysávače, kuchynské roboty, drviče odpadov, elektrické zubné kefky, elektrické strojčeky na vlasy, holiace strojčeky, sušiče vlasov, žehličky, kanvice na varenie vody, bojlery akumulačné i prietokové, elektrické kotly domáceho ústredného kúrenia, elektrické radiátory, sporáky, varné dosky)
 • Výrobu neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (neelektrické (plynové alebo iné) sporáky, varné dosky, rúry, variče, ohrievače jedla, rošty na drevené uhlie, kotly s kúreniskom, pece na plyn, uhlie, vykurovací olej, plynové radiátory, neelektrické ohrievače vody, bojlery)         

2702  Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

28      VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ INDE NEUVEDENÝCH

2801  Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr:
  • Výrobu čerpadiel a kompresorov (hydraulické a pneumatické pohony a motory, servomotory a hydraulické systémy (veterné, pružinové, parné), čerpadlá na kvapaliny, vzduchové čerpadlá, vývevy, kompresory pre chladiace zariadenia, vzduchové kompresory, časti a súčasti čerpadiel a kompresorov)
  • Výrobu ventilov a armatúr (kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže a vane, redukčné, kontrolné a bezpečnostné ventily, ventily radiátorov ústredného kúrenia, hasičské hydranty a striekačky)
 • Výrobu chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení:
  • Výrobu chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení (tepelné výmenníky, čerpadlá a zariadenia na čistenie vzduchu od prachu, zachytávanie nečistôt  a dymu, filtre a práčky plynu, garážové zariadenia na odvádzanie výfukových plynov, vetracie zariadenia strojov, odsávače plynu, dymu, pár)
 • Výrobu radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov:
  • Výrobu pecí a horákov (priemyselné horáky k peciam, sušiace komory, generátory pary na kvapalné alebo plynné palivo, horáky kotlov, ústredného kúrenia, horáky a samočinne zauhľované kúreniská na uhoľný prach, priemyselné alebo laboratórne pece na mazut, plyn alebo uhlie, spaľovacie               a kremačné pece, elektrické pece priemyselné alebo laboratórne, indukčné alebo dielektrické)
  • Výrobu radiátorov a kotlov ústredného kúrenia (radiátory, časti a súčasti radiátorov ústredného teplovodného kúrenia z liatiny, hliníka, ocele, rozvádzače horúceho vzduchu iné ako vykurované elektricky, kotly teplovodného, parovodného ústredného kúrenia na ľubovoľný druh energie, nástenné zmiešané plynové bojlery (kúrenie a teplá voda), generátory)
 • Výrobu strojov pre hospodárske odvetvia:
  • Výrobu obrábacích strojov (prenosné ručné obrábacie stroje, obrábacie stroje na spracovanie kovov, sústruhy, stroje na ohýbanie, drážkovanie, falcovanie, rovnanie, strihanie, na opracovanie kameňa, na opracovanie dreva, na spájkovanie, na zváranie, upínacie zariadenia pre obrábacie stroje)
  • Výrobu strojov na spracovanie tabaku (stroje a prístroje na prípravu, spracovanie tabaku)
  • Výrobu strojov na výrobu a využitie mechanickej energie (motory a turbíny, prívesné lodné motory, zážihové spaľovacie piestové lodné motory, pevné vznetové motory s vnútorným spaľovaním (poľnohospodárskych strojov a stavebných mechanizmov, motory stacionárne), turbíny na vodnú alebo inú paru, vodné turbíny, vodné kolesá, prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny)
  • Výrobu strojov na výrobu papiera a lepenky (stroje na výrobu dreviny/celulózy, stroje na výrobu papierovej hmoty mechanickou i chemickou cestou, stroje na výrobu, úpravu a dokončovacie práce pri výrobe papiera a lepenky, skartovačky)
  • Výrobu strojov na výrobu plastov a gumy (stroje na výrobu   výrobkov   z plastov a gumy, stroje na výrobu alebo protektorovanie pneumatík,   miešanie     a miesenie kaučuku a plastov, stroje na lisovanie, vytláčanie, fúkanie, tepelné formovanie kaučuku alebo plastov)
  • Výrobu strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo (stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu, elevátory a dopravníky na nepretržité premiestňovanie materiálov, brázdiace a zásekové stroje na ťažbu uhlia a hornín, raziace stroje na razenie tunelov, chodieb a štôlní, buldozéry, nivelátory, ubíjadlá a cestné valce, stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok)
  • Výrobu strojov pre metalurgiu (konvertory, liace panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievanie kovov, valcovacie stolice)
  • Výrobu strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (traktory, pluhy, brány, kultivátory, stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie, rozmetávače hnoja a umelých hnojív, kosačky, žacie stroje, stroje na zberové práce, rozprašovače, stroje na dojenie, stroje na prípravu krmív, pre hydinárne, umelé liahne)
  • Výrobu strojov pre potravinárstvo (mliekarenské stroje a prístroje, stroje a prístroje používané v mlynárstve, pri spracovaní obilia, suchých strukovín, na výrobu vína, ovocných nápojov, pece pekárenské, neelektrické, sušiace stroje a prístroje na ohrievanie a varenie jedál)
  • Výrobu strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel (stroje na prípravu, spriadanie, tkanie a pletenie textílií, tkáčske stavy, stroje na výrobu odevov, šijacie stroje, stroje a prístroje na prípravu a vyčiňovanie a spracovanie koží a usní, na zhotovovanie a opravu obuvi)
  • Výrobu tlačiarenských strojov (ofsetové tlačiarenské stroje, stroje a prístroje na brožovanie a viazanie kníh a zošívanie kníh, stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na zhotovovanie štočkov, rotačky a valcové stroje, hĺbkotlačové stroje a prístroje, stroje na potlač textílií, obalov)
  • Výrobu účelových strojov (stroje na zostavenie svetiel - montáž žiaroviek, elektrónových lámp, trubíc, stroje na výrobu káblov, na spracovanie skla za tepla, stroje pre izotopovú separáciu, stroje na výrobu lán, povrazov, káblov)
 • Výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení:
  • Výrobu zdvíhacích a manipulačných zariadení (kladky a kladkostroje, navíjacie zariadenia, rumpály pre prácu pod zemou, bubnové dvíhadlá, ručné alebo motorové vrátky, koľajové zdviháky, zavesené vrtáky, lodné vratidlá, zdviháky, zdvíhacie zariadenia používané na zdvíhanie vozidiel, hevery, mostové žeriavy, nosníkové pojazdné žeriavy, portálové žeriavy, pojazdné vozíkové žeriavy, vežové žeriavy stacionárne alebo pojazdné, prístavné žeriavy a žeriavy s kladkou,  stavebné  nákladné  výťahy,  žeriavy  namontovateľné  na  vozidlo,  vidlicové  sťahovacie  vozíky,  ťažné  alebo  zdvíhacie  manipulačné  vozíky a samoobslužné vozíky s elektrickým alebo tepelným motorom, vozíky automaticky riadené a zdvižné gondoly, osobné výťahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie tovarov a materiálov, paternostre, káblové dopravníky, manipulačné roboty, prekladacie vozíky, výklopníky vagónov, zdvíhacie zariadenia pre poľnohospodárstvo, dynamické štôsovače, diaľkovo ovládané manipulačné zariadenia, letiskové dopravníky, žeriavové vedrá, koše, drapáky, lopaty, háky pre žeriavy alebo pre stavebné stroje)

29      VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV

2901  Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Stavbu lodí a člnov (stavbu obchodných plavidiel, plavidiel na osobnú dopravu, výletné lode, prievozné lode, nákladné lode, cisternové lode, remorkéry, plávajúce doky, pontóny, výrobu rekreačných a športových člnov – nafukovacích lodiek a člnov, plachetníc s pomocným motorom alebo bez neho, kanoe, kajaky, veslice, skify)
 • Výrobu bicyklov, nemotorových dopravných prostriedkov a invalidných vozíkov (kolesových vozidiel bez motora – trojkoliek, tandemov, bicyklov a trojkoliek pre deti, invalidných vozíkov s motorom alebo bez motora, kočov, povozov, saní, kár)
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre bicykle a invalidné vozíky (brzdy, rámy, vidlice, kormidla, sedlá, pedále, kolesá, ozubené kolesá, meniče prevodov, ...,)
 • Výrobu dielov a príslušenstva pre motocykle (brzdy, rámy, sedlá, pedále, kolesá, ...,)
 • Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Výrobu dielov na lode a plávajúce konštrukcie (brzdy, rámy, kormidla, sedlá ...,)
 • Výrobu karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov (vrátane kabín vodiča pre motorové vozidlá, kontajnery špeciálne konštruované - cisterny, kontajnery s riadenou teplotou, sťahovacie návesy, obytné prívesy)
 • Výrobu motocyklov (mopedov a skútrov)
 • Výrobu motorov pre motorové vozidlá (výrobu motorov pre motorové vozidlá, motocykle, vratné zážihové spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním)
 • Výrobu motorových vozidiel (osobné automobily, obytné automobily, motorové vozidlá na nákladnú dopravu, výrobu autobusov, trolejbusov, zájazdových autokarov, výrobu snežných skútrov, golfových vozíkov, obojživelných vozidiel, výrobu požiarnických vozidiel, vozidiel na zametanie ulíc, putovných knižníc, pancierových vozidiel, nákladných vozidiel na miešanie betónu, motokár, pretekárskych aut, výrobu podvozkov pre motorové vozidla, hasičské autá, odťahové vozidlá, zametačské vozy)

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: zámočníctvo, nástrojárstvo (remeselné živnosti).

32      INÁ VÝROBA (HRAČIEK, BIŽUTÉRIE, SUVENÍROV, HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ...)

3201  Výroba bižutérie a suvenírov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Mechanické skladanie šperkov
 • Výrobu bižutériu, ozdôb a suvenírov z rôzneho materiálu (z kovu, skla, dreva, kože, plastu, sušených rastlín ...)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba zlatníckych výrobkov, s poukazom na to, že ide o čiastkovú činnosť vyjadrujúcu subdodávku v technologickom reťazci (skladanie alebo zostavovanie "polotovarov" do jedného celku).

3202  Výroba hudobných nástrojov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu akordeónov, fúkacích harmoník
 • Výrobu dielov a príslušenstva nástrojov (metronóm, vidlicové a fúkacie ladičky, karty, kotúče a valčeky pre automatické mechanické hudobné nástroje)
 • Výrobu dychových nástrojov
 • Výrobu hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami
 • Výrobu klávesových píšťalových organov, vrátane harmoník
 • Výrobu klávesových strunových nástrojov, vrátanie automatických pián
 • Výrobu píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných nástrojov
 • Výrobu strunových nástrojov

3203  Výroba hračiek a hier

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu bábik a ich oblečenia, zvieratiek z rôzneho materiálu
 • Výrobu mechanických hračiek, vláčikov, autíčiek
 • Výrobu spoločenských hier, hracích kariet, stavebníc, skladačiek

3204  Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu kief na topánky a odev
 • Výrobu metiel a kief vrátane kief, ktoré tvoria súčasť strojov, ručných mechanických metiel
 • Výrobu mopov
 • Výrobu štetcov, maliarskych vankúšikov a valčekov, stieračov

3205  Výroba sviečok a tieniacej techniky

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu sviečok (kahancov, vonných, gélových, lampových, stearínových sviečok, dekoratívnych interiérových sviečok, sviečok z včelieho vosku a plastu), výrobu parafínových lampiónov, výrobu vonných tyčiniek, výrobu gélov na výrobu sviečok
 • Výrobu tieniacej techniky (vertikálnych a horizontálnych žalúzii z textilu, kovu, plastu, z prírodného materiálu, slnečníkov z textilných a plastových materiálov, textilných záhradných altánkov, markíz a roliet)

3206  Výroba zdravotníckych pomôcok

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výrobu zdravotníckych pomôcok (zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, röntgenové prístroje, elektrodiagnostické prístroje, prístroje pracujúce na základe magnetickej rezonancie, nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve, sterilizačné prístroje pre lekárske, chirurgické a laboratórne účely, oftalmologické nástroje a prístroje, terapeutické prístroje a zariadenia, prístroje pre nedoslýchavých, kardiostimulátory, veterinárne nástroje a prístroje)

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: Výrobu a opravu ortopedickej obuvi (remeselná živnosť), Výrobu a opravu protetických výrobkov (remeselná živnosť), Zubnú techniku (viazaná živnosť)

SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

37      ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD

3701  Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Diagnostika kanalizačných potrubí
 • Čistenie kanalizačných systémov
 • Čistenie kanalizačných a dažďových vpustí
 • Odstraňovanie mechanických nečistôt z kanalizačných systémov

38      ZBER, SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV

3801  Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prepravu fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami
 • Prepravu iných ako nebezpečných odpadov
 • Skládkovanie iných ako nebezpečných odpadov
 • Starostlivosť o miesto zneškodňovania iných ako nebezpečných odpadov
 • Veterinárnu asanáciu
 • Zber (výkup)iných ako nebezpečných odpadov
 • Zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat
 • Zhodnocovanie, úprava iných ako nebezpečných odpadov
 • Zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie iných ako nebezpečných odpadov na účel ich prepravy
 • Zneškodňovanie iných ako nebezpečných odpadov

SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO

41      VÝSTAVBA BUDOV

4101  Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a interiérov. Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu (kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci.

42      INŽINIERSKE STAVBY

4201  Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Vŕtanie a kopanie studní

43      ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE

4301  Prípravné práce k realizácii stavby

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Armovacie práce
 • Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
 • Demontáž rozvodov a armatúr
 • Demontáž strešnej krytiny
 • Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín
 • Montáž a demontáž nafukovacích hál
 • Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení
 • Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb)
 • Prípravu debnenia pre základy
 • Úpravu terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky
 • Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska
 • Vykonávanie odvodnenia staveniska
 • Výkopové a zemné práce
 • Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce
 • Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať pri tejto skupine voľných živnosti:

 • Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach,  údržbárskych  prácach,   opravách   a iných   činnostiach.   Odstraňovania   azbestových   materiálov   (v   interiéroch   alebo   exteriéroch   alebo   v   bytových jadrách):
 • Odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch (napr., odstraňovanie  a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na  bývanie),
 • Odstraňovanie azbestových materiálov v exteriéroch (napr. odstraňovanie zo striech)
  • Uvedená činnosť sa vykonáva v spojení a v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o viazanú živnosť .

4302  Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Betonárske práce
 • Brúsenie drevených podlahových krytín
 • Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok
 • Kladenie dlážkových krytín suchou cestou
 • Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok
 • Kladenie zámkovej dlažby
 • Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce
 • Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
 • Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov
 • Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov
 • Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií
 • Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení)
 • Montáž okenného a dverového tesnenia
 • Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
 • Montáž sadrokartónových dosiek
 • Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátane obkladov z prírodného alebo umelého kameňa - suchým spôsobom
 • Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov
 • Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí
 • Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
 • Úpravu a prípravu povrchov podláh pred kladením podlahových krytín
 • Vykonávanie protikoróznych nástrekov
 • Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
 • Výmenu a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov
 • Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať jednotlivé remeselné živnosti.

SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

45      VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

4501  Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Antikoróznu úpravu vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel
 • Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie
 • Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov, nárazníkov, ložných plôch
 • Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním
 • Montáž autopríslušenstva (Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať montáž napĺňajúcu znaky regulovanej živnosti alebo činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.)
 • Montáž ťažných zariadení
 • Odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením
 • Opravu a výmenu pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík
 • Použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva
 • Výmenu a opravu čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a autofólií
 • Výmenu tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel
 • Vyváženie kolies

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať napr.: diagnostiku a opravy cestných motorových vozidiel a opravy karosérií (remeselné živnosti).

46      VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

4601  Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s drogériovým tovarom, kozmetickými a toaletnými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s elektrickými a elektronickými zariadeniami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s hodinami a šperkmi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s chemickými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s motorovými vozidlami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s nábytkom a bytovými doplnkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s obuvou a koženou galantériou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s odevmi, textilom a bytovým textilom
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s palivami pre domácnosť
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s použitým tovarom
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s výrobkami z dreva
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so spomienkovými a darčekovými predmetmi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so starožitnosťami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so špecializovanou technikou
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami

Poznámka: Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v komodite,  na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr. sprostredkovateľská činnosť  v oblasti obchodu s vojenským materiálom - vyžaduje sa povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom.

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti cestnej dopravy
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja cestovných lístkov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti predaja leteckých prepravných služieb
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti reklamy
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výskumu, vývoja prírodných, technických a spoločenských vied

Poznámka: V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti,  napr.:   prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo. Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani sprostredkovanie dôchodkového sporenia, ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov.

 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby:
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti čalúnnickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti drevárskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti chemickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti polygrafickej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti potravinárskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti spracovania koží a kožušín
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti stavebnej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti strojárenskej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby ťažkého strojárstva
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti textilnej výroby
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby gumárenských a plastových výrobkov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby obuvi
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby odevov
 • Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby skla, porcelánu a keramických výrobkov

47      VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD

4701  Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Maloobchod a veľkoobchod s detskými kočíkmi, hračkami a hrami
 • Maloobchod a veľkoobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá
 • Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami (s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio- video prístrojmi, s elektrickými a elektronickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom)
 • Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkmi (so zlatníckymi výrobkami, šperkmi a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a inými klenotmi)
 • Maloobchod a veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami
 • Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami (ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om)
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ide o viazanú živnosť).
 • Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a tekutými) prípravkami
  • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných a povolených UKSUP-om.
 • Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami (vrátane s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s auto- doplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle)
 • Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, záhradným nábytkom, prúteným tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s obuvou a koženou galantériou.
 • Maloobchod a veľkoobchod s  odevmi, textilom a bytovým textilom (s  odevmi, s koženými  a kožušinovými  odevmi, s  galantérnym tovarom, s  kobercami   a podlahovými krytinami, s textíliami a bytovým textilom (záclony, závesy)
 • Maloobchod a veľkoobchod s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)
 • Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť
 • Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami (s tlačou, časopismi, novinami, s knihami, so zvukovými a audiovizuálnymi záznamami, s nenahratými nosičmi záznamov, s kancelárskymi potrebami, so školskými potrebami, s tapetami, so špeciálnym papierom, s papierovými hygienickými výrobkami)
 • Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom
  • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je maloobchod alebo veľkoobchod s uhľovodíkovými plynmi
 • Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami (s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické, nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s mliečnymi výrobkami, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu)
 • Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom
 • Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva
 • Maloobchod a veľkoobchod so spomienkovými a darčekovými predmetmi
 • Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami
 • Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom, so sanitárnym zariadením
 • Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou (s obrábacími strojmi, so stavebnými strojmi, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a  pletacími strojmi, s kancelárskymi  strojmi a zariadeniami,  so  strojmi, zariadeniami a  dopravnými prostriedkami  pre jednotlivé priemyselné odvetvia,  s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov)
 • Maloobchod a veľkoobchod so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas (s bicyklami a náhradnými dielmi, s cyklistickým výstrojom, so športovým výstrojom, s horolezeckým výstrojom, so športovými odevmi a textilom, so športovou obuvou)
 • Maloobchod a veľkoobchod so zabezpečovacím systémom alebo poplachovým systémom a zariadeniami umožňujúcimi sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
 • Maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi potrebami

Poznámka: V rámci tejto skupiny (maloobchod/veľkoobchod) nie je možné vykonávať: predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 (ide o viazanú živnosť). Nie je možný nákup a predaj vojenského materiálu (ide o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom).

4702  Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny C, vydá policajný útvar.

SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE

49      POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM

4901  Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
 • Prepravu osôb nemotorovými vozidlami (rikší, záprahových vozidiel, ...)

4902  Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4903  Sťahovacie služby

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj: prenášanie bremien v rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak, naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla, manipulácia s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove.

50      VODNÁ DOPRAVA

5001  Prevádzka malých plavidiel

52      SKLADOVÉ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE

5201  Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • Realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia (komunikácií, parkovísk, skladových a výrobných hál)
 • Montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia
 • Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
 • Predaj leteckých prepravných služieb
 • Prevádzkovanie verejného skladu
  • Poznámka: Ide o poľnohospodárske komodity na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).
 • Skladovanie a uskladňovanie
  • Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie možných doplnkových služieb; v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb ako napr.: manipulácia s nákladom - preklad nákladov, kompletovanie, baliace činnosti zakladá vznik viazanej živnosti – zasielateľstvo; v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít zakladá vznik ohlasovacej voľnej živnosti – prevádzkovanie verejného skladu (ide o poľnohospodárske komodity, na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).
 • Vykonávanie odťahovej služby
  • Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie odvozu vozidla na ložnej ploche nákladného vozidla.

5202  Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

Poznámka: Na samotné prevádzkovanie živnosti (odo dňa začatia podnikania) sa vyžaduje zbrojná licencia skupiny D, vydá policajný útvar.

5203  Prevádzkovanie úschovní

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prevádzkovanie úschovní batožín
 • Úschovu kožušinových výrobkov a kožušín

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať úschovu zbraní a streliva.

53      POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV

5301  Kuriérske služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je univerzálna poštová služba (Poskytovanie poštových služieb) vykonávaná na základe poštovej licencie v zmysle zákona o poštových službách.

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách.

SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

55      UBYTOVANIE

5501  Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

5502  Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností
 • Ubytovanie v súkromí
 • Ubytovanie v domovoch mládeže
 • Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch

56 ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV

5601  Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)
 • Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
 • Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh
 • Prípravu a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu); výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).

5602  Prevádzkovanie výdajne stravy

Poznámka: Činnosť súvisí s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok.

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať remeselnú živnosť: „Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov“.

5603  Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Poznámka: Činnosť súvisí s organizačným zabezpečením spoločenských podujatí (cateringové služby).

SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

58      NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI

5801  Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Polygrafickú výrobu, sadzbu a konečnú úpravu tlačovín, písmomaliarstvo:
  • Dokončovacie práce pri výrobe kníh - spracovanie papiera, ryhovanie, ozdobovanie, zlátenie, vyrezávanie otvorov, zarezávanie, gravírovanie
  • Kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, kamenotlač, sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika
  • Konečnú úpravu kníh – skladanie, zostavovanie, šitie, lepenie
  • Písmomaliarstvo
  • Sadzbu a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
  • Spracovanie textových a obrázkových predlôh - vizitiek prostredníctvom výpočtovej techniky
  • Tvrdú väzba, hrebeňovú väzba
  • Typografickú sadzbu, sadzbovanie na fotosadzbovacom stroji, vkladanie dát, optické rozpoznávanie znakov, usporiadanie sadzby na tlač, tvorbu dokumentu, počítačové spracovanie
  • Úpravu rukopisu po technologickej stránke
  • Viazanie a konečná väzba
 • Vydavateľskú činnosť:
  • Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora (V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti, na ktoré sa vzťahuje autorský zákon.)
  • Vydávanie kníh, máp, zborníkov
  • Vydávanie manuálov pracovných činností
  • Vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií

59      VÝROBA FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK

5901  Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov:
 • Distribúciu filmov a videozáznamov
 • Producentskú činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
 • Spracovanie záznamov zvuku a obrazu
 • Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu
 • Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostí)
 • Vydávanie hudobnín

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti napĺňajúce znaky audiovizuálnych diel podľa autorského zákona.

62      POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY

6201  Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Počítačové služby:
  • Hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
  • Montáž, opravu a údržbu počítačových, dátových a komunikačných sietí
  • Návrh a optimalizácia informačných technológií
  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  • Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  • Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  • Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
  • Služby pri údržbe systémov softvéru (sem patrí napr. aj: poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii)
  • Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
  • Služby webového servera (sem patrí napr. aj: poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom)
  • Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru (sem patrí napr. aj: poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia, poskytovanie softwéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom)
  • Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
  • Údržbu a opravu mechanických častí počítačov
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov:
  • Animáciu a vizualizáciu pomocou výpočtovej techniky
  • Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie - sem patrí napr. aj: poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti vyhľadávaním alebo sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov, publikovanie zoznamov a adresárov on-line
  • Spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
  • Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov- sem patrí napr. aj: práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie

SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

64      FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

6401  Finančný lízing

Poznámka:

Peňažné zdroje na vykonávanie finančného lízingu nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie finančného lízingu fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6402  Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Poznámka:

Peňažné zdroje na poskytovanie takýchto úverov a  pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so  zákazom prijímania peňažných vkladov a  zákaze poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov - poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom - poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6403  Záložne

6404  Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Poznámka:

Peňažné zdroje, ktorých sa týka sprostredkovanie poskytovania takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so  zákazom prijímania peňažných vkladov a zákazom poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných papieroch. Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek medzi klientmi a splácanie splátok takýchto úverov a pôžičiek klientmi sa nesmie uskutočňovať prostredníctvom bankového účtu sprostredkovateľa, ale iba priamo medzi účtami klientov sprostredkovateľa.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov - poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek, ktoré nie sú spotrebiteľským úverom - poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6405  Faktoring a forfaiting

Poznámka:

Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.

6406  Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

68      ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

6801  Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
 • Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel

Poznámka:

 1. Základnými službami treba rozumieť taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v praxi možno považovať napr.: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod.
 2. Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa súčasne osobitný prenájom vnútorného vybavenia ani vykonávanie iných ako základných služieb, napr. upratovacie práce.

6802  Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Obsahom sa podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumie obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa zabezpečuje:

 1. a) prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,
 2. b) služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 3. c) vedenie účtu domu v banke,
 4. d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,
 5. e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu služieb remeselného (opravárenského a údržbárskeho) charakteru, uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona.

6803  Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

69      ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI

6901  Vedenie účtovníctva

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

Činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh Vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového poradenstva

70      VEDENIE FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA

7001  Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • Marketingové poradenstvo
 • Mediálne poradenstvo
 • Poradenskú činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov
 • Poradenskú činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Poradenskú činnosť v oblasti personálneho manažmentu
 • Poradenskú činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farieb
 • Poradenskú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy
 • Poradenstvo a certifikáciu kvality služieb a osôb
 • Poradenstvo a certifikáciu systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov
 • Poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
 • Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
 • Poradenstvo v oblasti spoločenského správania
 • Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
 • Účtovné poradenstvo

Poznámka:

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa: daňové poradenstvo podľa zákona o daňových poradcoch, služby finančného poradenstva podľa zákona o finančnom sprostredkovaní ani investičné služby a vedľajšie služby podľa zákona o cenných papieroch, ani poskytovanie právnych rád, a iné formy právneho poradenstva.

71      ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

7101  Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Inžiniersku činnosť (zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie
 • Prípravu a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
 • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)

7102  Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

7103  Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
 • Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií
 • Informatívne meranie fyzikálnych veličín
 • Informatívne posudzovanie originality vozidiel
 • Skúšanie a kontrolu chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem skúšok a kontroly lán lanových dráh
 • Skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť (žumpy)
 • Termodiagnostiku objektov - informatívne meranie
 • Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
 • Vykonávanie termografickej činnosti - informatívne meranie

72      VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ

7201  Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied:
 • Výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä vývoj zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky.
 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied:
 • Výskum a vývoj v špecifickej oblasti spoločenských a humanitných vied, interdisciplinárny výskum a vývoj
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä výskum v oblasti zdravotníctva, vrátane výskumu liečiv.

7202  Zadávanie klinického skúšania liečiv

Poznámka: Podľa § 29 ods. 10   zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o liekoch“) "zadávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vedie a financuje klinické skúšanie".

Zákon o liekoch vyžaduje, aby sa klinické skúšanie vykonávalo iba na základe povolenia, ktoré vydáva Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Žiadosť o povolenie klinického skúšania podľa paragrafu 34 zákona o liekoch podáva zadávateľ. Vydanie živnostenského oprávnenia na uvedenú činnosť nezbavuje zadávateľa tejto a ďalších povinností ustanovených pre zadávateľa zákonom o liekoch.

73      REKLAMA A PRIESKUM TRHU

7301  Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prieskum trhu a verejnej mienky:
 • Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
 • Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza
 • Reklamné a marketingové služby:
 • Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností
 • Inzertnú činnosť
 • Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu
 • Prenájom reklamných plôch
 • Realizáciu reklamných kampaní
 • Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, v periodikách, v rozhlase, v televízii, na internete a v iných médiách)
 • Výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
 • Zabezpečenie marketingových kampaní
 • Umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany

74      OSTATNÉ ODBORNÉ, VEDECKÉ     A TECHNICKÉ ČINNOSTI

7401  Dizajnérske činnosti

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami, činnosti interiérových dekoratérov
 • Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov

 7402  Fotografické služby

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické účely
 • Kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
 • Portrétové fotografovanie - školská fotografia, fotografovanie na doklady, rodinné udalosti
 • Prevádzkovanie fotoateliérov s vyhotovením fotografií
 • Prevádzkovanie fotokabínky
 • Snímanie dokumentov na mikrofilmy
 • Spracovanie fotofilmov
 • Vyvolávanie fotofilmov a prevádzkovanie fotokopírovacích zariadení
 • Vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient z kinofilmov

7403  Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

7404  Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

7405  Pravidelná kontrola detského ihriska 

SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

77      PRENÁJOM A LÍZING

7701  Služby požičovní

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu
 • Požičiavanie spoločenského a svadobného ošatenia a doplnkov
 • Požičiavanie športového tovaru a ošatenia

7702  Prenájom hnuteľných vecí

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
 • Prenájom prístrojov
 • Prenájom strojov a zariadení
 • Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov

79      ČINNOSTI CESTOVNÝCH AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A SÚVISIACE ČINNOSTI

7901  Informačná činnosť

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá
 • Činnosť informačných kancelárií

Poznámka: Činnosť nezahŕňa: činnosť sprievodcu cestovného ruchu, cestovných agentúr, cestovných kancelárii, sprostredkovanie prepravy nákladov (zasielateľstvo) a podobne.

81      ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU

8101  Čistiace a upratovacie služby

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie a údržbu bazénov
 • Čistenie a zimná údržba komunikácií
 • Čistenie fasád a pomníkov
 • Generálne a bežné čistenie (kancelárskych budov, rodinných domov alebo bytov, továrne, obchodné centra, inštitúcie)
 • Prevádzkovanie autoumyvárne
 • Ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel
 • Upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel
 • Úpravu lyžiarskych tratí
 • Úpravu tenisových kurtov a športových plôch

82      ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ POMOCNÉ ČINNOSTI

8201  Administratívne služby

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
 • Kancelárske a sekretárske služby
 • Korektúry textov
 • Kopírovacie a rozmnožovacie služby
 • Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu

8202  Verejné obstarávanie

SEKCIA 0 - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

84      VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA

8401  Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

Poznámka: Pozri zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

SEKCIA P - VZDELÁVANIE

85      VZDELÁVANIE

8501  Prevádzkovanie jaslí

8502  Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

8503  Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Doučovanie žiakov a študentov (formou skupinového alebo individuálneho doučovania)
 • Mimoškolskú činnosť v záujmových krúžkoch
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: ­ vyučovanie v odbore cudzích jazykov a vyučovanie v odbore umenia ani vybrané špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, najmä v oblasti uskutočňovania tanečných aktivít (viazané živnosti; výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, vzdelávanie na vysokých školách (podľa § 3 ods. 2 písm. z) živnostenského zákona nie je živnosťou)

8504  Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Poznámka: Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sa vyžaduje akreditácia MPSVaR SR príslušného vzdelávacieho programu.

8505  Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

86      ZDRAVOTNÍCTVO

8601  Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je poskytovanie vodnej záchrannej zdravotnej služby.

87      STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ STAROSTLIVOSŤ)

8701  Poskytovanie sociálnych služieb

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi, ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov.

SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

90      TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI

9001  Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií Prevádzkovanie cirkusov
 • Prevádzkovanie hier žrebových vecných lotérií a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur
 • Prevádzkovanie hier prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení
 • Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia
 • Prevádzkovanie kín
 • Prevádzkovanie knižníc
 • Prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií
 • Prevádzkovanie kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28 zákona č. 30/2019 Z. z.
 • Prevádzkovanie modelingovej agentúry Prevádzkovanie múzeí a galérií
 • Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier Prevádzkovanie svadobnej agentúry
 • Prevádzkovanie športových podujatí vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné
  • Poznámka: Podľa § 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. športovým podujatím sa rozumie: súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo- rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry.
 • Podľa § 1 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. podujatie, ktoré sa nepovažujú za verejné: ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia sú fyzické osoby, ktoré sú v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.
 • Prevádzkovanie umeleckej agentúry
 • Prevádzkovanie zábavných hier o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura
 • Prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov
 • Prevádzkovanie zoznamovacej agentúry

91      ČINNOSŤ KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ

9101  Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať správu iba tých registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktoré vznikli z činnosti zaniknutých, resp. zanikajúcich pôvodcov registratúry.

93      ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI

9301  Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Prevádzkovanie fitnescentra
 • Prevádzkovanie kolária
 • Prevádzkovanie kryokomôr (nemedicínska kryoterapia -poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný účinok)
 • Prevádzkovanie sauny
 • Prevádzkovanie služieb kavitačného prístroja
 • Prevádzkovanie solária
 • Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení (masáže poskytované prostredníctvom termomasážnych technických zariadení)
 • Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne
 • Prevádzkovanie športových zariadení:
 • Prevádzkovanie atletických dráh a štadiónov
 • Prevádzkovanie bazénov a plavární
 • Prevádzkovanie bowlingových dráh
 • Prevádzkovanie boxerských hál
 • Prevádzkovanie golfových ihrísk
 • Prevádzkovanie hál a štadiónov pre zimné športy
 • Prevádzkovanie pretekárskych dráh
 • Prevádzkovanie strelnice
 • Prevádzkovanie štadiónov
 • Prevádzkovanie tenisových kurtov

9302  Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Diskotekársku činnosť
 • Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)
 • Organizovanie kongresov a výstav
 • Organizovanie módnych prehliadok
 • Organizovanie rekreačných jázd na koňoch
 • Organizovanie športových akcií a podujatí
 • Organizovanie tanečných zábav a diskoték
 • Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
 • Službu predvádzania autorských modelov

SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI

95      OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ

9501  Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Opravu a údržbu potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky:
 • Čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom
 • Inštaláciu elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
 • Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení
 • Opravu a servis športových potrieb, bicyklov a náradia
 • Opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc
 • Opravu dáždnikov, slnečníkov
 • Opravu detských kočíkov
 • Opravu hračiek
 • Opravu hudobných nástrojov
 • Opravu mechanických šijacích strojov
 • Opravu optických prístrojov
 • Opravu vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním
  • Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu hodín
 • Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, opravu a údržba meracej a regulačnej techniky
 • Projektovanie, montáž, opravu, revíziu a údržbu telekomunikačných zariadení
 • Servis mobilných telefónov
 • Údržbu a opravu mechanických častí kancelárskych strojov
 • Výmenu batérií hodiniek a hodín
 • Výmenu remienkov na hodinkách
 • Výmenu skiel na hodinách a hodinkách
 • Opravu obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov:
 • Opravu obuvi, kožených a kožušinových výrobkov
  • Poznámka: V rámci tejto činnosti nie je možné vykonávať opravu ortopedickej obuvi.
 • Úpravu kožených odevov a doplnkov
 • Úpravu kožuchov a kožušinových výrobkov
 • Opravu odevov, textilu a bytového textilu:
 • Obťahovanie gombíkov
 • Opravu bytového textilu
 • Opravu odevov, odevných doplnkov, sceľovanie textílií
 • Opravu pančúch

96      OSTATNÉ OSOBNÉ SLUŽBY

9601  Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín
 • Čistenie a údržbu textilu, odevov
 • Čistenie kobercov a pokrývok
 • Čistenie peria, vlny
 • Chemické čistenie odevov a textilu
 • Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne
 • Zberňu bielizne

9602  Služby súvisiace so skrášľovaním tela

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling
 • Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela
 • Nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole
 • Navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky
 • Nástrekové opaľovanie tela
 • Ozdobné tetovanie, ozdobná maľba tela - bodypating
 • Zhotovovanie príčeskov, parochní
 • Úpravu vlasov zapletaním
  • Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať:
   • Manikúru - pedikúru(remeselná živnosť); aplikácia a modelovanie umelých nechtov spadá od 1.6.2010 pod remeselnú živnosť.
   • Kozmetické služby (remeselná živnosť).
   • Pánske, dámske a detské kaderníctvo (remeselná živnosť).

9603  Poskytovanie služieb osobného charakteru

V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Činnosť astrológov a numerológov
 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  • Poznámka: Jedná sa o činnosť spočívajúcu v poskytovaní osobnej služby majúcej charakter obsluhy (vedenia) cudzieho motorového vozidla a nie činnosť spočívajúcu v preprave osôb, zvierat, vecí alebo zásielok dopravcom na základe zmluvy o preprave podľa vypracovaného prepravného poriadku a tarify alebo podľa dohodnutej trasy.
 • Poskytovanie služieb informátora
 • Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti).
 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť - pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu
 • Prevádzkovanie erotického salónu
 • Prevádzkovanie verejných WC
 • Služby verejných nosičov a poslov
 • Služby traťového kormidelníka
 • Spracovávanie rodokmeňov
 • Vedenie domácnosti - obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom domácnosti
 • Veštenie z karát a iných podkladov

Galvanizácia kovov

Smaltovanie

Poznámka: Od 1. augusta 2021 sú voľnými živnosťami aj Galvanizácia kovov a smaltovanie, ktoré boli pred tým remeselnými živnosťami. V zozname z marca 2021 ale ešte pochopiteľne neboli uvedené, preto ich dopĺňame na koniec zoznamu voľných živností bez číselného označenia.

Kontakt